Notermans

Mediation

Het conflict ligt in het verleden

de oplossing

begint nu


Klachten van burgers over gedragingen van de meeste overheidsinstellingen worden behandeld via het klachtrecht. Gedragingen zijn feitelijke handelingen, besluiten en privaatrechtelijke rechtshandelingen. Notermans mediation & klachtbehandeling ondersteunt bij het indienen van dergelijke klachten.
Mr. Barbara NotermansHoogbeeltplein 1396211 ANMaastricht
T +31 (0) 433 210 404M +31 (0) 620 393 008E info@notermans-mediation.nlW www.notermans-mediation.nl